Stichting Lumen Mundi Doel van de maand
Gekozen doel:

Stichting Lumen Mundi

Stichting Lumen Mundi is een school voor kinderen met een fysieke en/of verstandelijke beperking. De school... lees meer >

Quashie School Project Doel details

Quashie School Project

Shoppers voor dit doel hebben gedoneerd:

€296,48
€1.500,00

Beschrijving:

We geven finan­ciële onder­steuning en per­soon­lijke bege­leiding aan leer­lingen in Ghana voor een interne vervolg- of beroeps­oplei­ding. De basis van waar­uit we hande­len is een kind vol­ledig tot bloei la­ten ko­men en zijn levens­droom vol­ledig te voe­len en voe­den, zonder de reali­teit uit het oog te ver­lie­zen. Vanaf €1500 per jaar kan een student naar het tertiaire onderwijs. Een studie duurt 3 of 4 jaar. Help jij mee?

Kies dit doel