Stichting Lumen Mundi Doel van de maand
Gekozen doel:

Stichting Lumen Mundi

Stichting Lumen Mundi is een school voor kinderen met een fysieke en/of verstandelijke beperking. De school... lees meer >

Female Cancer Foundation Doel details

Female Cancer Foundation

Shoppers voor dit doel hebben gedoneerd:

€28,54
€10.000,00

Beschrijving:

Elke twee minuten sterft ergens ter wereld een vrouw aan baarmoederhalskanker. Ruim 85% van deze vrouwen is afkomstig uit ontwikkelingslanden. Het gaat vaak om jonge moeders die de spil zijn van het huishouden en onmisbaar zijn voor het gezinsinkomen. Wanneer zij wegvallen heeft dit grote gevolgen voor de familie en voor het dorp waarin zij wonen. Female Cancer Foundation streeft naar een wereld zonder baarmoederhalskanker. Dit doen wij door het ter plekke verlenen van zorg (screening en behandeling), het geven van educatie en voorlichting en het verrichten van onderzoek in het betreffende land. We werken hierbij altijd samen met een lokale partner. Daarbij richten we ons op goede voorlichting voor vrouwen (en mannen!) en trainen we lokale gezondheidswerkers in de See & Treat methode. Dit is een kosteneffectieve en simpele methode waarbij een vrouw onderzocht wordt op de voorstadia van baarmoederhalskanker en, indien nodig, direct behandeld wordt. Zie voor meer informatie: www.femalecancerfoundation.org

Kies dit doel